Elektrisch weerstandsonderzoek

Elektrisch weerstandsonderzoek is al lange tijd een gevestigde methode voor het in kaart brengen van ondergrondse funderingen, grafheuvels gemaakt van stenen en omheinde terreinen.

Deze overblijfselen produceren zichtbare contrasten (anomalieën) boven de ‘achtergrondweerstandswaarden’ van de onaangeroerde bodem en kunnen gemakkelijk in kaart worden gebracht door het gebruik van een reeks elektrische sondes en een gepaste datacollectiemethode.

Voor deze techniek wordt gebruik gemaakt van een reeks elektrische sondes die elektrische stroom in de grond zenden om zo de weerstand te meten van die elektrische stroom doorheen de onderliggende bodem.

TARGET voert elektrisch weerstandsonderzoek uit met een hoge resolutie om de anomalieën en de daarmee gerelateerde overblijfselen die gelegen zijn binnen de onderzoekszone in kaart te brengen. Dit wordt bereikt door het gebruik van een modulair systeem dat toestaat om een bredere elektrode/sondeafstand in te stellen voor het onderzoek van overblijfselen op een diepte van 0-1.4 m.