Archeologische geofysische prospectiediensten

De diensten van TARGET worden toegepast om ondergrondse archeologische overblijfselen te lokaliseren, omschrijven en definiëren en hun omvang te bepalen. De onderzoeksresultaten worden gebruikt om preadvies te geven i.v.m. archeologische opgravingen en proefsleuven, milieueffectenbeoordelingen en het behoud van historische landschappen.

DE DIENSTEN VAN TARGET OMVATTEN:

  • Technisch advies en planning van geofysische methoden voor archeologische opdrachten
  • Geofysisch onderzoek op lokatie
  • Geofysische dataverwerking en interpretatie
  • Rapportering en archivering
  • Opleiding

KLANTENBESTAND VAN TARGET:

  • Erfgoed-overheidsinstanties, universiteiten en verenigingen betrokken bij archeologisch onderzoek.
  • Projectontwikkelaars en archeologen die geofysische gegevens wensen en advies over de impact van archeologische resten op bouwprojecten
  • Infrastructuuragentschappen verantwoordelijk voor de planning van gasleidingen, wegen en spoorwegen die archeologische resten op een niet-destructieve manier willen laten karteren.