Tom Debruyne Intergemeentelijk Archeoloog

Maandelijks organiseert het agentschap Onroerend Erfgoed een discussienamiddag rond een bepaald thema. Hierbij nodigt het Agentschap alle (inter)gemeentelijke archeologische diensten in Vlaanderen uit. In 2012 was één van de thema’s ‘geofysisch prospectietechnieken’. John Nicholls van TARGET uit Veltem-Beisem (Vlaams-Brabant) was geïnviteerd als gastspreker.

Na zijn boeiende en bevattelijke lezing, sprak de Intergemeentelijke Archeologische Dienst PORTIVA hem aan met het oog op eventueel geofysisch onderzoek in Tienen. PORTIVA lichtte kort het Gallo-Romeinse villasite ‘Mettenweg’ toe aan de hand van enkele luchtfoto’s. John’s nieuwsgierigheid was gewekt en hij maakte meteen een afspraak om de specifieke mogelijkheden en meerwaarde van geofysisch onderzoek samen te bekijken. PORTIVA voelde zich gewonnen voor een projectmatige samenwerking. Vooral zijn kritische ingesteldheid, leergierigheid en bescheidenheid spraken PORTIVA aan.

Na een voorbereidend gesprek en conform de wet op de overheidsopdrachten, gunde PORTIVA de opdracht voor magnetometrisch onderzoek en elektrische weerstandsmeting aan John Nicholls van TARGET Archaeological Geophysics. Van midden december 2012 tot midden januari 2013 voerde hij het terreinonderzoek uit.

Tijdens zijn opdracht heeft John laten zien dat hij goed kon samenwerken, initiatief toont en meedenkt in de archeologische interpretatie. Hij is een bekwame en harde werker die zijn research grondig doet. Naast deze eigenschappen beschikt hij ook over een goede mentaliteit. Als persoon heeft PORTIVA hem als prettig, enthousiast en leergierig ervaren.

Wij bedanken John Nicholls voor zijn medewerking en inzet voor het project van PORTIVA en hopen hem terug te mogen contacteren voor onderzoek op andere sites, éénmaal de financiële situatie van PORTIVA wat gezonder wordt en de provincie Vlaams-Brabant PORTIVA een projectmatige subsidie toekent.

Client

  • Portiva

Projects for Portiva

  • Meer, Hoegaarden, 2016
  • Mellenberg, Tienen, 2012